Se alla

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer

ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Katrineholm

Sociala medier

  • Följ på: 

Alla elever är inte likadana, alla kan inte undervisas på samma sätt i samma grupp. #librix ping @HWmurvel

Var sjätte elev går ur grundskolan utan fullständiga betyg. #librix @HWmurvel

"17,5 % av eleverna blev underkända i grundskolan i höstas. Detta är den stora uppgiften för framtiden; att se till att alla barn får chansen att lyckas i skolan." @bjorklundjan

Liberalerna i Södermanlands läns län